ПЛАНИНООБРАЗУ̀ВАНЕ

ПЛАНИНООБРАЗУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Геол. Образуване на планини по земната повърхност вследствие на геологични процеси в земните недра, които се проявяват на периоди от 200-300 000 години; орогенеза. Планинообразуването е сравнително краткотраен процес, но в замяна на това коренно променя лика на земната кора. Моретата.. изчезват и на тяхно място изникват планините. Геол. IX кл, 1951, 74.

Списък на думите по буква