ПЛАНИНООБРАЗУВА̀ТЕЛЕН

ПЛАНИНООБРАЗУВА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Геол. Който се отнася до планинообразуване; орогенен. Историята на земята ни учи, че съществуват периоди на усилена планинообразувателна дейност и периоди на относителен покой. Геол. VIII кл, 1958, 49. Настъпила ерата на древния живот, ера на силни планинообразувателни движения, които променили до неузнаваемост лика на земната кора. Р. Димитров, РЗН, 4-5. Има и други начини за проследяване на историческото развитие на земния магнетизъм.. Много геофизици смятат, че тези изменения са свързани с планинообразувателните и други процеси, извършващи се в недрата на Земята. Ст. Бошев и др., ГГ, 29.

Списък на думите по буква