ПЛАНЍНСКО

ПЛАНЍНСКО-. Първа съставна част на сложни прилагателни със значение: който се отнася до планина, който е свързан с планина и с друг географски обект, назован с втората част, напр.: планинско-ливаден, планинско-морски, планинско-степен.

Списък на думите по буква