ПЛАНЍРАМ

ПЛАНЍРАМ1, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Архит. Правя, съставям план за построявана, изграждане на нещо. Селцето ни планираха сега. Ем. Попдимитров, СР, 161. Чичо Христо се нервира,/ мъмре под мустака чер:/ — Брей, че тесен път планирал/ пустият му инженер! СбХ, 1955, 125.

2. Правя план за извръшване на някаква дейност, работа, действие. Този ден .. се бяха събрали .. от благотворителния коми‑

тет, който бе упълномощен .. да планира събирането на помощи за близките на загиналите във войните. Бр. Йосифова, БЧМ, 15. Този план [за бягство от дома] планирах аз и мухите бръмнаха в главата ми, та ми разбъркаха мозъка. М. Кънчев, В, 120. Планирайте работата на станцията в широк мащаб, надалече. Представете план за реорганизация, за уедряване на предприятието. А. Гуляшки, МТС, 155. Вика си работници, довежда машини, плаща им, правят му, каквото е планирал. Ст. Даскалов, ЕС, 116.

3. Обмислям, замислям осъществяването на нещо. И в делник, и в празник той все нещо смята, крои, планира. Ст. Станчев, НР, 56. О, той ще реорганизира смазването на тази стачка! Рой знаеше кои сили са на негова страна. Той вече планираше всеки следващ ход, всяка своя следваща стъпка. Бр. Йосифова, БЧМ, 123. Друг път [Ботйов] планирал да отиде с параход в Свищов. З. Стоянов, ХБ, 249.планирам се страд.Ще отгледам сина и дъщерята. Сина ще изуча за инженер. Дъщерята ще постъпи в театралния институт.. В живота всичко се планира, подготвя. Г. Крумов, Т, 42.

ПЛАНЍРАМ

ПЛАНЍРАМ2, ‑аш, несв., непрех. За самолет с изключени двигатели или за планер — постепенно и плавно се спускам надолу към земята. При повреда и спиране на двигателя в полет самолетът може да планира и да кацне принудително. Вертолетът няма крила. Р. Радулов, ИГ, 99. То [копието] прелетя над олимпийския рекорд на доста голяма височина и продължи нататък. Имахме чувството, че вече не лети от инерцията на тласъка, а планира във въздуха, носено от въздушните течения. П. Вежинов, ДМ, 78. // За птица, насекомо и под. — плавно се спускам надолу с разперени криле, носен от въздушни течения или кръжа ниско над определено място. Те [щъркелите] светнаха бели и чисти в синьото пролетно небе и като планираха красиво с широките си крила, накацаха в ливадите. Ем. Станев, ЯГ, 97. Една сутрин видяхме зад кърмата на парахода два скъпи госта — два бели като сняг албатроси.., които с чудна лекота и грация планираха зад парахода. П. Вежинов, ДМ, 26. Орелът не ни забелязва... Явно е гладен и търси плячка. Дълго планира над водата, а после изведнъж полетява надолу. Водата се разплисква и той сякаш потъва в нея. В. Бешовски и др. ЕП, 44.

Списък на думите по буква