ПЛАНИРО̀ВКА

ПЛАНИРО̀ВКА ж. Планиране1; план. В края на всеки месец той си прави извадки от планировките на щаба за следващия месец какви задачи предстои да се решават, какви теми са предвидени по различните дисциплини и за колко време да се преминат. НА, 1963, бр. 4617, 3. Предварителната планировка.

— Рус. планировка.

Списък на думите по буква