ПЛАНИСФЀРА

ПЛАНИСФЀРА ж. Геогр. Карта, на която са изобразени върху плоскост земното или небесното полукълбо.

— От фр. рlanisphиre.

Списък на думите по буква