ПЛАНИСФЀРЕН

ПЛАНИСФЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Геогр. Който се отнася до планисфера.

Списък на думите по буква