ПЛАНКТО̀НОВ

ПЛАНКТО̀НОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Планктонен. Като изходни материали за образуването на изкопаемите топлива са послужили висши земни растения — планктонови водорасли и близки до тях по състав микроорганизми. К. Дойчев, МП (превод), 112.

Списък на думите по буква