ПЛАНОГРА̀МА

ПЛАНОГРА̀МА ж. Книж. График, програма за извършване на производствена дейност, за изпълнение на план. Бригадирът се назначава измежду най-опитните работници. Той отговаря за изпълнението на планограмата и на нормите от всички членове на бригадата. Х. Попйорданов и др., ПИ, 145.

— От рус. планограмма.

Списък на думите по буква