ПЛАНОМЀРНО

ПЛАНОМЀРНО. Книж. Нареч. от планомерен. Кое е по-добро — да се оставиш

да те убият турците, да си теглиш сам куршума или цял живот упорито, планомерно, със знанията си, с труда си да рушиш турската царщина. Д. Спространов, С, 85. Спокойно, планомерно, без отклонения и афектации,.., тук, в пъстра галерия от незабравими .. образи на обикновени хора е разкрита .. една властна истина за живота. Г. Константинов, ПР, 213.

Списък на думите по буква