ПЛАНЦЀР

ПЛАНЦЀР м. Диал. Планшир. Хвърлиха котва недалеч от брега .. После, облегнати на планцера, те ловяха риба. Н. Антонов, ВОМ, 13.

Списък на думите по буква