ПЛА̀НЧЕ

ПЛА̀НЧЕ ср. Умал. от план1. — Остави шегите, ами сядай да прегледаме планчето и казвай какво да пишем. Ст, 1960, бр. 726, 8.

Списък на думите по буква