ПЛА̀НШАЙБА

ПЛА̀НШАЙБА ж. Техн. Приспособление, обикн. към струг за закрепване на обработваемия детайл, като му се предава въртеливо движение. Изделията се закрепват на струга по два начина. Дългите изделия се поставят между двата центъра, а късите се закрепват на планшайба или в патронник. Маш. IX кл., 1965, 213.

— От нем. Planscheibe.

Списък на думите по буква