ПЛАНШЀТ

ПЛАНШЀТ м. 1. Техн. Малка дъсчена плоскост или картонена папка, върху която се прикрепва специална хартия за чертане при правене на топографски планове и планснимане. На планшета е поставен лист. Само един подпис и... О. Бояджиев, П, 22. Наблюдателите .. се прибират в затоплената стая и надвесени над планшетите, продължават своята работа — чертаят, изчисляват. АК, 1971, бр. 1, 19.

2. Техн. Полученият по такъв начин план. — Артилерия — все едно висше образование! Планшети, траектории, синуси, косинуси... Знаеш ли ги тия работи, Васка? СбСт, 1057, 194. На планшета ориентирите/ са номерирани./ Позициите са щрихирани. Л. Левчев, О, 57.

3. Спец. Плоска кожена чанта с прозрачна външна част, носена през рамо, в която се поставя такава плоскост, папка или план. Боян се наведе, вдигна от купа единия планшет и ми го подаде .. — На момченцето — чантичка — казах аз. — Да има с какво да играе. П. Вежинов, ЗНН, 105. Радиостанциите на двата риболовни кораба.. съобщиха, че от тази сутрин рибните стада не се забелязват. Съществува вероятност (летецът извади от планшета си географска карта) рибата да се е придвижила в южна посока. П. Коларов, РП, 13-14.

◊ Цифров планшет. Спец. Средство за въвеждане на данни в компютър, без да се използува клавиатура.

— Фр. planchette.

Списък на думите по буква