ПЛАНШЀТЕН

ПЛАНШЀТЕН, ‑тна, ‑тна, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се отнася до планшет. Върху планшетния лист със стрелка се оз‑

начава посоката север-юг. Геогр. VIII кл 1965, 19.

Списък на думите по буква