ПЛАНШЀТКА

ПЛАНШЀТКА ж. Техн. 1. Планшет.

2. Равна дъска или подвижна сгъваема масичка за работа на планоснимач.

Списък на думите по буква