ПЛАНЬО̀РКА

ПЛАНЬО̀РКА ж. Остар. Кратко съвещание в редакция на вестник, на което се обсъжда подготвяния брой. Напоследък се говори, че някои от очерците не били добри. Още съм в пробен срок, не съм задължена да присъствувам на всички планьорки и когато предстои да се обсъжда вестник с мое творение, въобще не стъпвам в кабинета на главния. Л. Михайлова, Г, 47.

— Рус. планерка.

Списък на думите по буква