ПЛАСЍРАНЕ

ПЛАСЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от пласирам и от пласирам се. След дългите приготовления, след главоломната дейност на комисиите и подкомисиите по рекламата, по пласиране на билетите,.. — най-сетне чествуването .. в Народния театър започна. Д. Калфов, Избр. разк., 68. Не се намери валута, не се намериха банки да кредитират, не се намериха възможности за пласиране на компенсационни стоки. П. Спасов, ХлХ, 222-223. Пласиране на произведения на художествените занаяти.

Списък на думите по буква