ПЛАСМЀНТ

ПЛАСМЀНТ м. 1. Разпространение, разпродаване; пласиране. Поради липса на консумация от населението редица фабрики не можеха да намерят пласмент на стоките си и спряха производството. П. Спасов, ХлХ, 164. Макар че описанието много се харесваше на децата, за съжаление, то имаше слаб пласмент — около 2000 абонати. Сб??СЕП, 161.

2. Банк. Вложение. Собственишка кооперативна банка .. Пласменти 60 мил. лв. — Влогове 49 мил. лв. БНТ, 1941, бр. 209, 4.

— От фр. placement.

Списък на думите по буква