ПЛАСМЀНТЕН

ПЛАСМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до пласмент. Пласментни възможности. Пласментна лихва.

Списък на думите по буква