ПЛА̀СТ

ПЛА̀СТ, пла̀стът, пла̀ста, мн. пла̀стове, след числ. пла̀ста, м. 1. Вещество, материя или обикн. еднородни предмети, разположе‑

ни равномерно върху някаква повърхност, плоскост; слой. Съдовете,.., чашите немити и без ред лежеха повалени по лавицата и дебел пласт прах ги покриваше вече. Ив. Вазов, Съч. VI, 31. Дядо Божин .. беше качен на каруца, застлана с дебел пласт сено. Д. Ангелов, ЖС, 191. Буквите бяха написани с дебел пласт синя боя. В. Пламенов, ПА, 63. Вътрешната мазилка да е нанесена на два пласта върху зидовете и да е дебела, най-малко, до три сантиметра. Чудомир, Изб. пр, 142. Снегът валеше силно и спорно .. Дебели пластове сняг .. бяха се натрупали въз затрънените плетища на градинчето в края на двора. Н. Попфилипов, РЛ, 60-61. Младоженекът е трогнат, а булката се мъчи да се усмихне под трисантиметровия пласт от пудра. Хр. Смирненски, Съч. III, 26.

2. Течност или газообразно вещество, които са разположени хоризонтално и широко в друга течност или газообразна среда и са обикн. с различен цвят и плътност от тези на другата течност или среда. Отварям вратата към балкона, за да се изветрее гъстият тютюнев дим, изпълнил хола на дебели пластове — синкави и подвижни като вода в аквариум. Др. Асенов, СВ, 5. Небето се е изчистило съвсем — гъстосиньо и бездънно. Само на изток пласт тъмни облаци натиска хоризонта. К. Константинов, СЧЗ, 29. Нефтоносните пластове [при Шабла] продължават под вълните на 1300 м от брега — казаха геолозите. ВН, 1965, бр. 4384, 1. Показателят на пречупването на най-долния пласт на соления разтвор .. е 1,36 (наситен разтвор), а на най-горния — 1,33 (почти чиста вода). Физ. X кл, 1951, 129.

3. Геол. Останки от растителни, животински, утаечни и минерални елементи, съществували в един и същ период от развитието на Земята, които са разположени на голяма ширина в почти еднаква дебелина между два други такива слоя. Неизброимо число морски организми са измирали, наслоявали са дъното на морето и по този начин са се образували твърди варовити пластове. ВН, 1958, бр. 2063, 4. Антрацитни въглища са установени в Западна Стара планина в палеозойските пластове предимно около Своге. Геогр. X кл, 1965, 57.Пристигаме на забоя — там, където полуголи рудничари с компресори в ръце свличат въглищните пластове. Н. Фурнаджиев, МП, 76. В турско време с тях [водите на реката] са промивали железодатните пластове. П. Делирадев, В, 129. В първите периоди от историята на Земята в Европа чрез нагъване на земните пластове се образували планини. Тези планини се наричат стари. Геогр. VI кл, 1965, 6.// Подобни хоризонтални ивици като част от земната кора. — Ако се заемем с изучаване на земната кора.., ние ще видим, че тя се състои от отделни пластове с различна дебелина и състав. Г. Томалевски, АН, 146.

4. Археол. Натрупвания от архитектурни и битови (керамика, камък, овъглени предмети и под.) останки в пръстта, земята от един и същ период от развитието на дадено племе, народ, държава.При археологическите разкопки [в селището] е установено, че тук има пет културни пласта. Всеки пласт отговаря на отделна епоха. Ст. Михайлов, ЕБС, 261. Пластовете са се образували от разните културни останки [в селището], а също и от разрушените жилища. Ст. Михайлов, ЕБС, 261.

5. Прен. Етап в развитието на изкуствата, литературата и културата на даден народ. Засилва се интересът към най-древни пластове на музикалния фолклор. Пеене VII кл, 1982, 91. Вторият пласт или втората формация [на жанра "гатанка"] съставят гатанките, които са повече плод на художествена забава. Б. Ангелов, ЛС, 80.

6. Само мн. Хора със сходно материално положение, образование и култура в дадено общество, народ, държава; слой. Мирното движение доби грандиозни размери, то проникна до най-дълбоките пластове на народната маса и почти село не остана без своя митинг за съединението. Ив. Вазов, Съч. XXV, 68. Наистина новата [обществена сила] се създаваше от неотклонния икономически развой, който променяше обществените пластове в Русия. Г. Бакалов, Избр. пр, 567. Светът, естествено, не стои на едно място. Развива се. Преобръщат се социални пластове и милиони хора, държани в политическо забвение.., излизат на обществената арена, за да предявят правата си. ЛФ, 1980, бр. 27, 1.

7. Прен. Само мн. Натрупани, наслоени изживявания, впечатления, спомени в паметта, душата на някого. Тоя живителен лъх от бодрост и вяра .. проникна във всичките пластове .. на народната душа и я възвиси до величието на съдбоносните събития. Ив. Вазов, Съч. XXV, 237. И в същото време [мой път] преобръщаш пластовете в душата ми, вадиш забравени корени, изтръгваш затрупани изводи. Бл. Димитрова, ПКС, 34. В съзнанието на началника се бяха натрупали много нови и силни впечатления, та бе трудно да размести прашните пластове на далечните спомени. Г. Караславов, Избр. съч. X, 116.

8. Диал. Редове сено на откоси по ливадата. Някои бяха вече успели да се насърбат с ягнешката чорба и си готвеха легла в мекото сено, остало още на пластове. Ив. Вазов, Съч. XV, 102. Виждат се светли блата, зелени ливади със стада по тях, с пластове сено и селяни. И. Волен, МДС, 243. Силно ще размахна / ръцете си яки, / трева ще направя / на пластове меки. Ц. Церковски, Съч. II, 19.

9. Диал. Малка копа сено. Когато стигнаха до купена в Бодена поляна, жените се стъписаха. Той беше катурнат и разровен. — Кой събори пласта ни? — развика се Чубра. Ст. Даскалов, ЕС, 15. Калина сено денала, / дор го денала, дремала, / Калина над пласт заспала. СбВСтТ, 766. Та си отидох, чичо ле, / .. на големата ливада, / та ти запалих, чичо ле, / сто и шеесе пластове. СбНУ XIVIII, 561.

10. Диал. Отсечени клони с листата, шумата, сложени едни върху други от лятото, за да се използват за храна на добитъка през зимата; листник1, листница, бръст, бръстина, вършина (Н. Геров, РБЯ IV).

Списък на думите по буква