ПЛАСТЀНЕ

ПЛАСТЀНЕ ср. Отгл. същ. от пластя. Един чифт волове изтегляше натрупаните купни с дълги въжета .. Този начин на работа спестяваше много труд, а и по-малко хора участвуваха в пластенето на сламата. Й. Радичков, ГП, 18-19.

Списък на думите по буква