ПЛА̀СТЕЦ

ПЛА̀СТЕЦ, мн. ‑овце, м. Разг. Умал. от пласт. Тънък пластец лед покриваше водата в коловозите.

ПЛАСТЀЦ

ПЛАСТЀЦ, мн. ‑стци, м. Диал. Пластач.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква