ПЛА̀СТИКИ

ПЛА̀СТИКИ само мн. Диал. Редове сено, както са косени на откоси.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква