ПЛАСТЍНКА

ПЛАСТЍНКА ж. 1. Плоска тънка изрезка, плочка от метал или друго твърдо вещество. Единият край на намотката от рамката се запоява за едната колекторна пластинка. К, 1936, кн. 1, 46. Совалката има три главни части: ключалка, пластинка за притискане на конеца и болт за регулиране на пластинката. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 37. Те [металите] могат да се изковават на тънки пластинки и да се изтеглят на жици. Хим. VII кл, 1965, 41. Струните се привеждат в трептение посредством търкане върху тях с лък, посредством дърпането им с пръсти или с пластинка или чрез чукане върху тях посредством клавиши. Пеене VI кл, 1965, 89. Към тялото на рибата се прикрепва метална или пластмасова пластинка, на която се пише номер и страната, където е извършено белязането. Биол. VII кл, 1982, 27.

2. Спец. Втвърдена органична тъкан, която е малка, плоска и тънка като плочка. Печурката.. също е бяла, само че.. с розови пластинки под чадърчето, а тази проклетница [мухоморката] е зеленикава и пластинките ѝ са чисто бели. П. Бобев, ЗП, 26. Шаранът диша с хриле — множество хрилни пластинки, разположени върху хрилни дъги. Биол. VII кл, 1982, 16. Намиращите се в костта множество снопчета колагенни влакна образуват системи от костни пластинки. А. Гюровски, АЧ, 32.

3. Фотогр. Плака. Облъчваме светлочувствителна фотографска пластинка със сноп светлина. Вл. Харалампиев, ПСС, 47. Фотографическите апарати на репортьорите затракали в този момент и върху чувствителните им пластинки за вечни времена се отпечатват три образа. Т. Генов, Избр. пр, 225. Душата на писателя е като фотографическа пластинка — отпечатва всичко видено и чуто. Д. Немиров, СбЦГМГ, 363.

Биметална пластинка. Физ. Плочка от две слепени ленти с различни температурни коефициенти на разширение, която се използува за направа на керамични релета, автоматични регулатори на температурата и под. Биметалните пластинки се използуват за направата на термометри, сигнализатори за пожар.., за включване на сигналната лампа в автомобилите и пр. Физ. IX кл, 1958, 29.

Списък на думите по буква