ПЛАСТИФИКА̀ЦИЯ

ПЛАСТИФИКА̀ЦИЯ ж. Спец. Метод за променяне на свойствата на някои материали, като се прибавят към тях вещества, които ги правят еластични и пластични. Ще се въведе и химическа пластификация на каучука. Внедряването ѝ ще доведе до съкращаване на времетраенето за пластификация на естествения каучук. ВН, 1959, бр. 2595, 2.

— Рус. пластификация.

Списък на думите по буква