ПЛАСТИФИЦЍРАНЕ

ПЛАСТИФИЦЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от пластифицирам и от пластифицирам се; пластициране. При нишковидните молекулярни структури пластифицирането се постига чрез прибавка на пластификатор. Н. Николов, М, 311.

Списък на думите по буква