ПЛАСТЍЦА

ПЛАСТЍЦА ж. Вид планинска житна трева, която расте на туфи. В по-високите части на парка и в субалпийския пояс на много места се срещат нискотревни съобщества.. По-важни от съставящите ги треви са:.., пластица, витошко лале. М. Тошков и др., НР II, 21.

Списък на думите по буква