ПЛАСТИЦЍРАНЕ

ПЛАСТИЦЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от пластицирам и от пластицирам се; пластифициране. Цел на пластицирането е каучукът да премине от еластично в пластично състояние. Д. Димитров, ОХТ, 298.

Списък на думите по буква