ПЛАСТЍЧЕСКИ

ПЛАСТЍЧЕСКИ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от пластичен1. Солите са чисто градивен, строителен материал: те не внасят енергия, а само пластически материал. ПН, 1932, кн. 4, 52.

ПЛАСТЍЧЕСКИ

ПЛАСТЍЧЕСКИ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от пластичен2. Тук нямаме илюзорната среда на картината, която да е пригодена към фигурите, а конкретната среда, в която живеем, в която се движим и работим. Това налага пластическият образ, за разлика от живописния, който е специфичен за скулптурата. Съвр., 1975, кн. 2, 154. Тия чудни образци от пластическа хубост са изваяни в един чуден език. Езикът на Вазов! К. Величков, ПССъч. VIII, 138.

ПЛАСТЍЧЕСКИ

ПЛАСТЍЧЕСКИ3, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Мед. Прил. от пластичен3.

ПЛАСТЍЧЕСКИ

ПЛАСТЍЧЕСКИ нареч. Пластично. Сичките народи са представят чрез своите герои. Тъй характеристиката на народите от франкското племе би изчезнала в мрака, ако не би са изстъпила пластически пред нашите погледи в образа Карла Великаго. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 5.

Списък на думите по буква