ПЛА̀СТМАСОВ

ПЛА̀СТМАСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е направен от пластмаса. След малко я видя пред себе си, разперила ръце — в едната вилица с кебапчето, в другата пластмасова чашка — като някаква ухилена реклама за крайпътна механа. Т. Монов, СЧ, 162. Билките били наблъскани в платнени торбички и седели в пластмасови касетки за швепс. Й. Попов, БНО, 119. Полимери са найлонът, капронът и много други най-различни пластмасови изделия, изкуствената коприна, вълната, памукът и т. н. Хр. Одисеев, ТН, 58.

2. Който се отнася до пластмаса. — За какво се използват морските растения? — Те се преработват в заводите. От тях се получава фураж за скотовъдството, спирт и бензин, суровини за химическата и пластмасовата индустрия,.., огромни количества най-висококачествени торове. К, 1963, кн. 1, 3. Пластмасово производство.

Списък на думите по буква