ПЛАСТОВЛЪ̀НКА

ПЛАСТОВЛЪ̀НКА ж. Диал. Овца, която има гъста, мека и дълга вълна, руно. Излез, излез, чорбаджио, / добър си ти хабар нося / от твоите вакли овци, / че убаве иззимени, / .., / изягниле се овновце, / я овчици пластовлънки. Нар. пес., СбВСтТ, 24.

Списък на думите по буква