ПЛАСТОГРА̀Ф

ПЛАСТОГРА̀Ф м. Книж. Фалшификатор на документи.

— Гр. πλαστογράφος .

Списък на думите по буква