ПЛАСТОГРА̀ФИЯ

ПЛАСТОГРА̀ФИЯ, мн. ‑ии, ж. Книж. Подправка, фалшифициране на документ, подпис и под.

Списък на думите по буква