ПЛАСТООБРА̀ЗЕН

ПЛАСТООБРА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Геол. За рудно находище — който е с форма, подобна на земен пласт. Дълго време наши и чужди геолози кръстосваха родните балкани, търсеха желязна руда.. При проучванията [около с. Кремиковци] бе установено голямо рудно тяло.. Има пластообразна форма, силно раздута в централната част до 267 м. Р. Димитров, РЗН, 23-24.

Списък на думите по буква