ПЛАСЬО̀Р

ПЛАСЬО̀Р м. Лице, което се занимава с пласиране на стока; разпространител. Такива пътници, с леки куфарчета и с полупътнишки костюми, често слизаха на оживената гара. Те биваха или кооперативни инспектори, или представители и пласьори на различни фирми. Г. Караславов, Избр. съч. II, 38. Хвалеше се напоследък, че го канели да стане пласьор на една кооперация за мартенички, но още обмислял въпроса. К. Калчев, СТ, 56. Открита е печатницата, открити са каналите ви, пласьорите ви, но все пак остават празнини, които сега трябва заедно да осветлим. Съобщете ни и други факти, други сътрудници! П. Бобев, К, 75.

— От фр. placeur.

Списък на думите по буква