ПЛАСЬО̀РСКИ

ПЛАСЬО̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до пласьор; разпространителски. Пласьорска работа.

2. Който се отнася до пласиране; разпространителски. Пласьорска мрежа.

Списък на думите по буква