ПЛАТА̀Н

ПЛАТА̀Н м. Чинар. Целият вътрешен двор беше покрит от клони на огромно дърво, платан, или както тук му казваха, чинар. А. Дончев, ВР, 36. Ето отделни вили с красив колониален стил. После малки горички от палми и платани. Б. Шивачев, ПЮА, 130. Двата автобуса бяха спрели сред старинния площад, под стряхата на гигантски платан, сред палавата настойчивост на малки продавачи на плетени кончета и кошници. Л. Стефанова, ВМД, 75. Според направените изследвания не всички дървета се поддават еднакво на пренасяне. От широколистните най-добре понасят пренасянето следните видове: остролист клен,.., платан,.., липа; от иглолистните: елха, туя, тис, кедър. Т. Горанов и др., ПА, 226.

— От гр. πλάτανος и лат. platanus през фр. platane.

Списък на думите по буква