ПЛАТЕЖОСПОСО̀БЕН

ПЛАТЕЖОСПОСО̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Който има възможност, който е в състояние да плати за нещо. Демонстративно ангажира най-скъпите места, за да ѝ покаже, че е платежоспособен.

Списък на думите по буква