ПЛАТЕЖОСПОСО̀БНОСТ

ПЛАТЕЖОСПОСО̀БНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от платежоспособен. — Ето ти документ от борсата, че имаш право да купуваш и да продаваш. Житото ще бъде гаранция за твоята платежоспособност. П. Спасов, ХлХ, 402. И кой щеше да приеме за момента обикновената мед, когато владетелите, в чието име са били сечени, вече нямаха власт да потвърдят платежоспособността на парите си! Д. Добревски, БИ, 178.

Списък на думите по буква