ПЛАТЀКА

ПЛАТЀКА ж. Диал. 1. Баница, млин; плакеда, мазник.

2. Ястие, което се приготвя в поденелник след сватба в дома на младоженците; плакеда.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква