ПЛАТЀН

ПЛАТЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Прич. мин. страд. от платя като прил. Който получава пари за това, което върши, на когото се дават пари, за да извърши нещо. Домакинята.. говореше с любов за цветята си, поддържани от платен градинар. Й. Попов, ИЖП, 58. И това ли доживях, да ме вземат за платен съгледвач, който извлича печалба срещу жалките си вести? В. Мутафчиева, ЛСВ II, 344. Те бяха до един платени работници и съдбата на ангарийните въглищари и дървари не ги трогваше особено много. А. Христофоров, А, 74. Това нищожно възнаграждение, изчислено годишно, изглежда по-значително — то се доближава до възнаграждението на добре платените калфи. Ив. Унджиев, ВЛ, 24. — Сега ти обичаш Борис дотолкова, доколкото държиш за неговия свят.., за суетността да бъдеш любовница на мъж, от когото всички треперят. — Остава да ме наречеш и платена любовница. Все едно ми е. Д. Димов, Т, 304. Платена армия. Платен убиец.

2. Който се заплаща, за който се дават пари. Ще го уволниш от гарата, а той ще си намери друга, по-добре платена работа. М. Марчевски, П, 234. Той [Баташки] си представи горчиво загубата на богато платената служба и на безбройните възможности, свързани с нея. Д. Димов, Т, 280. След като .. уреди в счетоводството платения си отпуск, Домна бутна стремително вратата на стаята си в общежитието. Б. Болгар, Б, 68. Платена любов. Платен паркинг.

◊ Пито-платено Разг. Разчистена и уредена сметка, уредени отношения. — Вдигайте!... Живо!... Живо! Хамалите вдигат и изнасят килима. — Значи, госпожа, пито-платено?.. Както си му е реда! О. Василев, Л, 41-42. — А бе руска им работа! Дойдоха и се прегърнаха, разцелуваха се — пито, платено! Ст. Даскалов, ВМ, 72.

Списък на думите по буква