ПЛАТЍМ

ПЛАТЍМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който се плаща или може да се плати по определен начин. Задължителни дялове внасят всички стопани, на които земите ще бъдат засегнати от мелиорациите — с по 1500 лева на декар, платими за 5 години в пясък, чакъл, труд. З. Сребров, Избр. разк., 196-197. Излезлите в погашение облигации се минават в текуща лихвена сметка на вложителя 15 дни след обявения за изплащането им срок. Тоя срок от 15 дни се намалява на 10 дни за облигациите, платими в България. Бълг. 1902, бр. 483, 1.

Списък на думите по буква