ПЛАТИНЍН

ПЛАТИНЍН, мн. няма, м. Спец. Сплав от мед, цинк, никел и волфрам в определено процентно съдържание, която се употребява като заместител на платинови проводници. Напоследък платинови проводници вече не се употребяват поради високата им стойност, а се заменят със следните видове проводници:.. б) проводници от платинин. П. Минков и др., ЕФМ, 48.

Списък на думите по буква