ПЛАТИНО

ПЛАТИНО-. Първа съставна част на думи със значение: който има, съдържа платина, напр.: платиноиридиев, платинородиев.

Списък на думите по буква