ПЛАТЍНОВ

ПЛАТЍНОВ, ‑а ,-о, мн. ‑и, прил. Спец. 1. Който е направен от платина; платинен. Този [Хофманов] апарат .. Страничните тръби .. са снабдени с кранове — канелки. В долната част на същите тръби има платинови или графитови електроди. Хим. VII кл, 1965, 19-20. В 1916 година .. руският учен И. И. Андреев установява, че когато смес от газообразен амоняк и кислород се прекара през мрежа от тънки платинови жички, амонякът изгаря. К, 1963, кн. 3, 11.

2. В състава на който има платина. Към устойчивите багрилни вещества спадат кобалтовите,.., платиновите, иридиевите и

волфрамовите съединения. В. Пеев, МК, 123. Платинов окис.

3. Който се отнася до платина. Осма група на периодичната система се състои от девет елемента .. Първите три елемента .. образуват първата подгрупа на осма група. Останалите елементи образуват платиновата подгрупа. Хим. IХ кл, 1965, 75. Тук [в осмата група] са и благородните метали или така наречените общо платинови метали: рутений, родий, паладий, осмий, иридий и платина. Те намират важно промишлено приложение. Н. Николов, М, 21.

4. Който е с цвят като на платина, сребристопепелив; платинен. Платиновият тон [на косата] е максимумът на едно крайно обезцветяване. Г. Георгиев и др., ФПБ, 103.

Списък на думите по буква