ПЛАТИНОВО

ПЛАТИНОВО-. Първа съставна част на думи със значение: който се отнася до платина; платинено-, напр.: платиновосив, платиновомеден.

Списък на думите по буква