ПЛА̀ТИЦА

ПЛА̀ТИЦА1 ж. Диал. 1. Платика. До Освобождението Струма просто е гъмжела от риба.., сом,.., платика.. и др. СбНУ ХLII, 49.

2. Вид риба, която се въди в Охридското езеро (Н. Геров, РБЯ IV).

ПЛА̀ТИЦА

ПЛА̀ТИЦА2 ж. Диал. Плат (в 3 знач.). Как изглеждаше то? Халище по размер обикновено, съшито от традиционните пет "платици". Всяка платица е на ивици, нееднакво широки — бели, червени, вишневи. Н. Хайтов, ШГ, 21.

ПЛАТЍЦА

ПЛАТЍЦА ж. Диал. Цяла рибица пастърма.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква