ПЛАТНА̀РКА

ПЛАТНА̀РКА ж. Остар. и диал. Жена, която тъче тънки платна или ги продава; астарджийка. Марийка мами не слуша, / .. / Та се в морето фърлила. / Плавала три дни и три нощи / и си накрая изплавала. Плат‑

нарки платно белеха, / Марийка дума платнарки: — Я ме за ръка фанете / и ме на брега извадете. Нар. пес., СбВСт, 106.

Списък на думите по буква