ПЛАТНА̀РСТВО

ПЛАТНА̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. и диал. 1. Занятие на платнар. У нас .. се развиват още пивоварството, захарната индустрия, преждарството, железарството, въжарството, пчеларството, килимарството, платнарството.. и др. Хр. Даалиев, ТИА, 23. По-широко развитие получава платнарството.. Всеки майстор притежава по 4-5 стана и изработва дневно по 2 топа платно. Ив. Унджиев, ВЛ, 22. Андрей Начев се занимавал с платнарство. Н. Ферманджиев, РХ, 100.

2. Поминък на платнар.

Списък на думите по буква